MU Pháp Sư | TEST: 14/12 - OPEN: 16/12

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 1022] 14-12-2021
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 855] 14-12-2021
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 837] 14-12-2021
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 932] 14-12-2021
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 1170] 14-12-2021
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 855] 14-12-2021
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 722] 14-12-2021
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 755] 14-12-2021
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 772] 14-12-2021
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 746] 14-12-2021
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 738] 14-12-2021
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 731] 14-12-2021
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 1114] 14-12-2021
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 683] 14-12-2021
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1653] 14-12-2021
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 550] 14-12-2021
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 639] 14-12-2021
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1463] 14-12-2021
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1619] 14-12-2021
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1568] 14-12-2021
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1435] 14-12-2021
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1387] 14-12-2021
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1425] 14-12-2021
NPC trong game Mu Online [đọc: 1424] 14-12-2021
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1462] 14-12-2021
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 1057] 14-12-2021
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 922] 14-12-2021
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 942] 14-12-2021
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 955] 14-12-2021
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 936] 14-12-2021
  Xem tất cả các bản tin